Ανάδειξη Νέου Δ.Σ. Συλλόγου Χραναίων

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΡΑΝΑΙΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΡΑΝΑΙΩΝ


Μετά από τις αρχαιρεσίες που έγιναν την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 στα γραφεία του Συλλόγου από τη διαδικασία προέκυψε το νέο Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος : ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος : ΒΑΚΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γραμματέας : ΔΡΟΥΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Ταμίας : ΠΑΛΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μέλη:  ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

            ΜΑΧΑΙΡΑ-ΛΥΡΜΠΕΡΓΚ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

            ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπληρωματικά Μέλη: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
                                        ΛΩΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
                                       ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ