ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  2010 Τ. Δ. ΧΡΑΝΩΝ.
Δήμου Μεγαλόπολης.

Πατήστε εδώ σε αυτό το LINK (Διαύγεια - Εθνικό Τυπογραφείο) για να δείτε αναλύτικα όλες τις αναρτημένες αποφάσεις για της αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Χράνοι Αρκαδίας του Δήμου Μεγαλόπολης απο το πρόγραμμα Διαύγεια του Εθνικού Τυπογραφείου.

 

Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΧράνοιΑνάπλαση κοινόχρηστων χώρων ΧράνοιΑνάπλαση κοινόχρηστων χώρων Χράνοι