Κωδικός οικισμού : 12153001 - Χράνοι Νομός Αρκαδίας

Υψόμετρο : 508 μέτρα

Γεωγραφικό μήκος : 37°19'20.69" Βόρεια

Γεωγραφικό πλάτος : 22°01'59.07" Ανατολικά