ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΡΑΝΑΙΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΧΡΑΝΑΙΩΝ


Μετά από τις αρχαιρεσίες που έγιναν την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017 στα γραφεία του Συλλόγου από τη διαδικασία προέκυψε το νέο Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος : Βασιλόγιαννης Θανάσης

Αντιπρόεδρος : Βακρινός Ιωάννης

Γραμματέας : Δρούκα Κωνσταντίνα

Ταμίας : Παλαβός Δημήτρης

Μέλη : Βασιάκου Γεωργία / Λύρμπεργκ-Μαχαίρα Χριστίνα / Παναγιώτου Νίκος
Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι οι :

Δημητρόπουλος Δημήτρης

Ζέρβας Ιωάννης

Χαραλαμπόπουλος Χαράλαμπος